Nova oferta formativa Juny 2018

Nova oferta formativa Juny 2018

El mes de juny ve carregat de noves propostes formatives centrades en l’àmbit assistencial.

Demència i discapacitat intel·lectual: el curs s’adreça a professionals i/o cuidadors externs implicats en la cura i atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment i/o demència. Més informació.

Estimulació sensorial. Mòdul 2: aquesta formació s’emmarca dins del reconeixement i homologació de Capacitació Internacional en Estimulació Multisensorial i Snoezelen. Més informació.

Elaboració de plans individualitzats en el context de l’escola inclusiva: un dels objectius del curs és comprendre el paper del pla individualitzat com a part d’un procés de seguiment i acompanyament inclusiu. Amb el curs, els assistents podran reflexionar sobre les limitacions d’aquesta eina i sobre les aportacions que pot donar per al treball inclusiu als centres escolars i per als reptes de l’educació inclusiva a l’actualitat. Més informació.

Prevenció, detecció i pautes d’actuació en casos d’abús a persones amb DID: l’objectiu del curs és dotar als assistents de les eines necessàries per prevenir i detectar situacions d’abús en persones amb discapacitat intel·lectual. El curs dotarà als assistents d’eines i pautes d’actuació a dur a terme enfront d’una sospita o evidencia d’abús. Més informació.

Sexoafectivitat en persones amb DID: al llarg del curs es donaran a conèixer els conceptes i estratègies necessàries per a l’abordatge de la salut afectiva i sexual de les persones amb DID. Més informació.

Motivació i creixement personal: els assistents podran aprendre com motivar eficaçment i de manera efectiva i coneixeran quins mecanismes intervenen i influeixen en la motivació de les persones. Més informació.

Farmacologia i DID: els assistents a aquest curs coneixeran els principals fàrmacs utilitzats en psiquiatria, quines són les seves indicacions, com s’administren, quins són els efectes adversos… Més informació. 

Trastorns de l’espectre autista: aquesta formació s’adreça només a personal tècnic i/o supervisor. L’objectiu és facilitar els coneixements teòrics i pràctics sobre el TEA als professionals que treballen en aquest entorn. Més informació.

Projectes de vida i sistema d’oportunitats per a persones amb trastorn mental greu: la finalitat d’aquest curs és generar un espai de coneixement, anàlisi i reflexió sobre les estratègies d’intervenció basades en el desenvolupament de projectes de vida i la construcció d’oportunitats en els sistemes i el territori de les persones amb trastorn mental greu. Més informació

 

 

 

La contribució del Tercer Sector Social de Catalunya als ODS

La contribució del Tercer Sector Social de Catalunya als ODS

La Confederació, entitat de la qual som membres, vol visibilitzar el Tercer Sector Social com a part del teixit empresarial català que contribueix a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’assoliment dels ODS entronca directament amb els valors del Tercer Sector Social de Catalunya: organitzacions que des de la condició de sense afany de lucre i amb vocació de transformació social treballen per una societat més justa i solidària.

En aquest sentit, consideren necessari i oportú que les organitzacions del Tercer Sector Social puguin visualitzar les seves pràctiques de responsabilitat social participant a l’Observatori del Desenvolupament Sostenible, nascut amb l’objectiu de generar coneixement sobre el compromís de les empreses catalanes amb el desenvolupament dels ODS. Totes aquelles entitats interessades en participar-hi ho poden fer a través d’aquest enllaç.

El termini per omplir el qüestionari es tancarà el divendres 25 de maig de 2018.

 

Jornada “Formació Professional per a l’ocupació i l’acreditació de competències professionals”

Jornada “Formació Professional per a l’ocupació i l’acreditació de competències professionals”

El pròxim dijous 26 d’abril es celebrarà la Jornada de Treball “Formació Professional per a l’ocupació i l’acreditació de competències professionals de persones treballadores amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o trastorn de l’especte autista”. La jornada està co-organitzada amb AMMFEINA i APRENEM i amb la col·laboració del Consorci de Formació Contínua de Catalunya i l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

Durant la jornada, a banda de presentar el projecte pilot que li dóna títol, s’abordarà també el procediment per a l’avaluació de la competència professional en funció del procés integrat d’informació i orientació professional i el curs d’habilitació d’informadors/es, assessors/es i avaluadors/es.

  • Data: dijous, 26 d’abril de 2018.
  • Hora: de 10.00 a 13.00h.
  • Lloc: Sala d’actes de la Direcció General de Joventut.
  • Adreça: Calàbria núm. 147. 08015, de Barcelona (mapa).
  • Programa
  • Inscripcions

 

Nova oferta formativa Maig 2018

Nova oferta formativa Maig 2018

Ja es pot consultar la programació de cursos pel maig del 2018. Com acostuma a ser habitual s’han programat propostes de l’àmbit assistencial i de l’àmbit de la gestió empresarial i els recursos humans.

ÀMBIT ASSISTENCIAL

Sistemes alternatius de comunicació: amb aquest curs els assistents podran conèixer els diferents suports per a la comunicació, determinar quins d’ells són els més idonis per a cada persona i dominar estratègies per fomentar habilitats de comunicació funcional en persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament. Més informació.

Comunicació no violenta: l’objectiu principal d’aquesta formació és que els i les participants puguin adquirir i integrar les habilitats i recursos propis de la comunicació no violenta i els puguin aplicar en el seu àmbit professional. Més informació.

Programa modular PCP i comunitat: l’objectiu principal d’aquesta formació de caire transversal és constribuir a l’avenç cap a serveis més personalitzats i flexibles, més accesibles, més centrats en la persona i en el seu entorn natural. Més informació.

Prevenció i abordatge dels trastorns de conducta en persones amb DID: gràcies a aquesta formació es podrà aprofundir en el concepte de trastorns de conducta; facilitar eines per a la seva detecció, avaluació i abordatge i adquirir tècniques per treballar l’autodeterminació i les habilitats socials de les persones amb DID. Més informació.

Neuroeducació aplicada a les escoles d’educació especial: es tracta d’una formació orientada a conèixer el concepte neuroeducació i com aquest té lloc al llarg del procés de desenvolupament de les persones. Més informació.

Acompanyament i empoderament de persones LGTBI amb DID: amb aquesta formació els assistents podran adquirir les actituds, els coneixements i les habilitats necessàries per poder portar a terme intervencions educatives que millorin la sexualitat i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat LGTBI. Més informació.

 

ÀMBIT DE GESTIÓ EMPRESARIAL I RRHH

Competències i tècniques de coaching per a caps d’equip: aquesta formació està dissenyada per tal que els professionals que gestionen persones o que estan a càrrec d’equips professionals puguin incorporar habilitats pròpies de l’àmbit del coaching i millorar la seva tasca professional. Més informació.

Un pas endavant en l’habilitat de transmetre i ser més persuasiu: es tracta d’una formació que aportarà als participants les habilitats comunicatives necessàries per a interactuar de forma assertiva amb els membres del seu equip i amb els diferents departaments de l’empresa. Més informació.

Gestió de la tresoreria a entitats del Tercer Sector: un dels objectius del curs és analitzar quins són els aspectes bàsics per gestionar els fons de la nostra entitat i poder fer un pressupost de tresoreria,, entenent les pràctiques que s’hi duen a terme i analitzant la incidència que té la nostra feina en la liquidesa de l’entitat. Més informació.

Presentem el Pla de Formació del 2018

Presentem el Pla de Formació del 2018

El passat 15 de març el Palau Macaya va acollir la presentació del Pla de formació de l’AEES Dincat a la qual van acudir més de 50 professionals de les entitats associades i també alguns dels formadors habituals.

L’acte va començar amb la benvinguda del Manel Palou, president de l’AEES Dincat, que va posar de manifest que la formació contínua ha de ser un pilar estratègic de qualsevol entitat centrada en l’atenció a les persones.

Seguidament, el consultor de RRHH i professor del Departament de Direcció de Persones i Organització d’ESADE, el Josep Moulines, va parlar sobre les diferències que hi ha entre les habilitats i les competències, centrant-se més especialment en aquestes últimes que, tot i ser intangibles i molt més difícils de desenvolupar, són les que estan més estretament relacionades amb un acompliment exitós a la feina.

A més, també va donar algunes claus i metodologies per detectar aquestes competències com poden ser els panells d’experts o l’entrevista d’incidents crítics. En qualsevol cas, allò veritablement important des del seu punt de vista és que al llarg dels processos de selecció de personal el seleccionador faci preguntes obertes que permetin una resposta oberta per part de l’entrevistat.

Ara bé, tot i que treballar per competències és fonamental no és garantia d’èxit en el desenvolupament d’una persona, en la seva integració i en resultat. Cal aprendre a gestionar el talent i és que no podem oblidar que l’èxit de qualsevol organització recau en les persones que hi formen part. Però, què entenem per talent? El conjunt d’experiències, d’habilitats, competències, actituds, comportaments i motivadors d’una persona. I com es pot desenvolupar? Tal i com va exposar el Josep Moulines, una de les vies per potenciar-lo és a través de formació continuada i orientada al desenvolupament de les habilitats i les competències de les persones.

Finalitzada la ponència, es va procedir a analitzar els resultats del departament de formació del 2017. Durant l’any 2017 es van realitzar un total de 120 accions formatives que representen més de 1640 hores de formació impartides. Un total de 1513 professionals van asistir a alguna de les formacions, que van ser valorades amb una mitjana de 4,26 sobre 5.

Posteriorment, es va presentar la nova proposta formativa pel 2018 que contempla 65 propostes formatives, un 40% de les quals són novetats. Podeu veure el calendari de formació del 2018 aquí.

Per concloure l’acte, vam poder conèixer l’experiència de la formació des de la perspectiva de dues entitats i d’una assistent als cursos.

De la mà de la Mil·li Rodríguez, gerent del comitè de direcció del Grup Cooperatiu TEB, vam aprofundir en els avantatges de la formació oberta a treballadors de diferents entitats: possibilitat de formació a les entitats amb menys personal, possibilitat de formar a un perfil més concret de treballador, possibilitat de crear sinèrgies i compartir experiències amb altres entitats…

Els avantatges de la formació in company els vam poder descobrir gràcies a l’Ana Uroz, treballadora social i responsable de qualitat i formació d’Apinas, que va centrar la seva intervenció en el gran impacte que té la formació impartida a la pròpia seu de l’entitat i en els beneficis que suposa el fet de formar a tot l’equip en una única acció formativa.

La Lourdes Giménez, psicòloga i coordinadora del departament d’integració socio-laboral de la Fundació Cares, va explicar com gràcies a la formació havia pogut millorar les seves competències i com havia pogut aplicar en el seu dia a dia les tècniques i coneixements adquirits.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la perspectiva i l’experiència viscuda, totes les participants van coincidir en destacar com la formació i el reciclatge continu dels treballadors és indispensable per millorar les competències dels membres de l’entitat i, en conseqüència, per millorar la qualitat de l’atenció a les persones.

 

Nova oferta formativa Abril 2018

Nova oferta formativa Abril 2018

Ja s’ha obert el període d’inscripcions per assistir als cursos del mes d’abril.

ÀMBIT ASSISTENCIAL

Atendre i entendre: el tracte amb persones amb DID (casos pràctics): amb aquest curs, els assistents podran conèixer diferents casos clínics que aportaran una visió específica en cada cas. Més informació

Parafilies i delictes sexuals: el curs s’orienta a l’aprenentatge i reflexió al voltant envers les persones amb discapacitat que presenten delictes sexuals. Més informació

Recursos econòmics públics. Prestacions del sistema de la seguretat social (2a edició): amb aquesta formació es vol facilitar el coneixement d’aquest tipus de prestacions per tal de situar-les dins del marc legal atenent a la seva tipologia i finalitat. Més informació

Suport conductual positiu: l’objectiu de la formació és dotar als professionals de les competències necessàries per a una millor atenció a les persones amb DID, especialmente davant les conductes problemàtiques. Més informació

Actituds i estratègies per dinamitzar el treball en equip: amb aquest curs s’adquiriran o milloraran les actituds personals adequades per ser un bon dinamitzador d’un equip de treball i s’aportaran les eines primordials per arribar ser-ho. Més informació

Acompanyament en la presa de decisions des d’una perspectiva ètica: en aquest seminari es presentaran instruments d’identificació i d’anàlisi que permetin donar respostes adequades a aquests interrogants, i s’aplicaran a situacions concretes de la pràctica professional. Més informació

Gestió de conflictes i atenció a les persones: aquesta formació s’orienta a oferir tècniques i estratègies de control emocional i comunicació en l’atenció a les persones, facilitant metodologies per tractar situacions difícils i per abordar el conflicte. Més informació

Estimulació sensorial: amb aquest curs els assistents coneixeran el marc conceptual de l’estimulació sensorial i el concepte Snoezelen, coneixeran la metodologia de treball i es familiaritzaran amb els elements i els materials d’estimulació multisensorial, dins dels espais Snoezelen. Més informació

ÀMBIT DE GESTIÓ EMPRESARIAL I RRHH

Finances adaptades al sector social. Nivell bàsic: entre els objectius d’aquest curs es troba l’adquisició de coneixements bàsics que proporcionin una cultura financera prèvia i el de millorar la capacitat d’entendre quina és la situació de l’empresa. Més informació

 

Presentació Institucional del Pla de Formació 2018

Presentació Institucional del Pla de Formació 2018

El dia 15 de març, la sala d’actes del Palau Macaya, acollirà la presentació institucional del Pla de Formació 2018 de l’AEES Dincat.

La jornada començarà amb la ponència “De la gestió per competències a la gestió del talent”. Què són les competències i per què cal gestionar per competències? Quins són els objectius, les possibilitats i els avantatges que suposa? Quina diferència hi ha entre competències i habilitats? Josep Moulines donarà resposta a totes aquestes preguntes i ens descobrirà quines possibilitats se’ns obren quan decidim treballar per competències.

Josep Moulines és consultor de RRHH, professor del Departament de Direcció de Persones i Organització d’ESADE i professor de la Cambra de Comerç de Barcelona en matèria de Recursos Humans. És llicenciat en Psicologia del Treball i de les Organitzacions, amb un PMD per ESADE i un Màster en Direcció de Recursos Humans per la Universitat Pompeu Fabra. A més, és PPC-Professional Certified Coach per la International Coach Federations i facilitador sistèmic ORSC-Organization & Relationship Systems Coach.

Finalitzada la ponència, es procedirà a fer la presentació del Pla de Formació del 2018, explicant les principals novetats formatives del nou any, tant des de l’àmbit assistencial com des de l’àmbit de la gestió i els recursos humans. Independentment de l’àmbit, les propostes formatives s’orientaran a afavorir el desenvolupament i el reciclatge dels professionals, a ajudar a adquirir i completar les competències professionals necessàries per a cada col·lectiu i àmbit d’actuació i a facilitar a les entitats associades el disseny dels seus propis plans de formació.

Seguidament, i com a novetat respecte d’altres anys, es farà una taula rodona on tres entitats que han rebut serveis de formació (ja sigui formació oberta, in company o servei d’assessorament tècnic) explicaran la seva experiència i l’impacte que aquests cursos han suposat en el dia a dia de l’entitat.

Per concloure l’acte, es celebrarà un dinar de networking que anirà a càrrec de la Fundació Rubricatus.

Consultar programa

Inscripcions

Nova oferta formativa Març 2018

Nova oferta formativa Març 2018

Ja us podeu inscriure als cursos programats pel mes de març. Consulteu la programació i reserveu ja la vostra plaça.

FORMACIÓ EN L’ÀMBIT ASSISTENCIAL

Competències clau per la millora de l’eficàcia i eficiència personal: entre els objectius del curs destaca augmentar la productivitat personal, aprofitar les capacitats i la força de treball, gestionar i invertir millor el temps i l’energia professional, cuidar les sinèrgies i procurar una bona comunicació a l’equip i cultivar el lideratge personal. Més informació.

Programa modular PCP i comunitat: l’objectiu principal d’aquesta formació de caire transversal és constribuir a l’avenç cap a serveis més personalitzats i flexibles, més accesibles, més centrats en la persona i en el seu entorn natural. Més informació.

La síndrome d’Asperger. L’autista incomprès: amb aquesta formació els assistents coneixeran en profunditat aquesta síndrome i els funcionaments mentals propers, i aprofundiran en l’abortatge terapèutic dels pacients i en el suport a la família. Més informació.

El model centrat en la familia: les pràctiques professionals han anat experimentant una transformació cap a intervencions en les quals la família participa de manera activa durant la intervenció. Per això, en aquest curs es donaran a conèixer els principis i fonaments de les pràctiques centrades en la família i es facilitaran eines per dissenyar, planificar i intervenir establint un Programa Individualitzat de Suport Familiar (PIAF). Més informació.

 

 

 

Comencen els tallers de dret laboral de l’AEES Dincat

Comencen els tallers de dret laboral de l’AEES Dincat

El proper dia 20 de febrer comença el cicle de tallers de dret laboral que l’AEES Dincat organitza en col·laboració amb el Bufet Vallbé. Al llarg de l’any es realitzaran un total de set tallers que ajudaran a les entitats associades a l’AEES a aclarir conceptes, adquirir coneixements i millorar competències en l’àmbit de la gestió laboral.

Inscripcions

Mes Dia Taller PONENT BUFET VALLBÉ
febrer 23-feb Retribucions i conceptes retributius Pedro Sánchez Serrano
març 20-mar Permisos retribuïts i excedències Alba Sánchez Bestué
Abril 17-abr Jubilació dels treballadors amb DI al CET Ruben Romero González
maig 22-may Subrogacions Alba Sánchez Bestué
juny 19-jun Grups professionals o categories professionals Pedro Sánchez Serrano
octubre 23-oct Novetats legislatives dins l’àmbit laboral Alda Mumbrú López
noviembre 20-nov Com elaborar el calendari de treball Alda Mumbrú López