Els nostres serveis

Informació

Informem els nostres socis sobre totes aquelles qüestions que afecten el funcionament de l’entitat i la prestació dels serveis d’atenció a les persones.

Col·laboració i networking empresarial

Afavorim la col·laboració entre els nostres socis i amb altres agents de l’economia social i mercantil

Negociació dels convenis col·lectius amb els agents socials

Convenis col·lectius de treball dels sectors d’Educació Especial, Tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual, CDIAPs i altres associacions

Formació

Som referents, perquè oferim una àmplia oferta formativa especialitzada en el nostre sector, tant per als professionals que fan atenció directa, com per als gestors de les entitats

Assessoria jurídica especialitzada

Prestem assessorament especialitzat sobre temes legals, laborals i fiscals que afecten el funcionament de l’entitat

Assessoria sectorial

Informem i assessorem als nostres socis sobre la implantació i el desenvolupament dels serveis d’atenció a les persones dins les entitats