Com ens organitzem?

Els òrgans d’administració i de govern de l’Associació són l’Assemblea general, la Junta Directiva i el Comité Executiu.

Assemblea: és el màxim òrgan de govern de l’Associació i la formen un delegat/da per cada una de les entitats associades i els membres de la Junta Directiva, que no tenen dret a vot, tret que siguin alhora delegats d’una entitat associada. La Presidència i la Secretaria de la Junta Directiva ho són també de l’Assemblea General.

Junta Directiva: és l’òrgan de representació, gestió i administració de l’Associació, a qui corresponen les funcions de govern, executives, de representació i d’orientació estratègica. Els seus membres s’escullen en Assemblea General per un període de quatre anys.

Comité Executiu: és un òrgan colegiat integrat pels càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria.

Vocalies: Són l’òrgan a través del qual s’articula l’acció sectorial de l’Associació. Representen els diferents àmbits d’actuació de les entitats.

Equip Professional: Cada Vocalia impulsa un pla de treball que es du a terme, tant en l’àmbit d’incidència política, com en l’àmbit executiu a través del nostre equip professional, format per 5 persones.

Consulta el nostre organigrama clicant aquí

Junta directiva

Manel Palou
President
Visualitzar CV

Assumpta Fortuny
Vocal d’atenció a la infància
Visualitzar CV

Marta Xatruch
Vocal de formació
Visualitzar CV

Amèlia Clara
Vicepresidenta
Visualitzar CV

Marta Sendra
Vocal d’escoles
Visualitzar CV

Pepita Perich
Secretària i vocal de concertació
Visualitzar CV

Marina Gómez
Vocal de participació i d’atenció diürna a adults i habitatge
Visualitzar CV

Jordi Gonzàlez
Tresorer i vocal de negociació col·lectiva
Visualitzar CV

Enric Herrera
Vocal de subvencions
Visualitzar CV

Ricard Aceves
Vocal de CETS
Visualitzar CV

Josep Tresserras
Vocal de tutela
Visualitzar CV

Equip de treball

Victor Galmés
Gerència
vgalmes@dincat.cat

Vanessa Álvarez
Serveis a les entitats | Comunicació
valvarez@dincat.cat

Maria Garcia
Administració i atenció a l’associat
mgarcia@dincat.cat