Com ens organitzem?

Els òrgans d’administració i de govern de l’Associació són l’Assemblea general, la Junta Directiva i el Comité Executiu.

Assemblea: és el màxim òrgan de govern de l’Associació i la formen un delegat/da per cada una de les entitats associades i els membres de la Junta Directiva, que no tenen dret a vot, tret que siguin alhora delegats d’una entitat associada. La Presidència i la Secretaria de la Junta Directiva ho són també de l’Assemblea General.

Junta Directiva: és l’òrgan de representació, gestió i administració de l’Associació, a qui corresponen les funcions de govern, executives, de representació i d’orientació estratègica. Els seus membres s’escullen en Assemblea General per un període de quatre anys.

Comité Executiu: és un òrgan colegiat integrat pels càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria.

Vocalies: Són l’òrgan a través del qual s’articula l’acció sectorial de l’Associació. Representen els diferents àmbits d’actuació de les entitats.

Equip Professional: Cada Vocalia impulsa un pla de treball que es du a terme, tant en l’àmbit d’incidència política, com en l’àmbit executiu a través del nostre equip professional, format per 5 persones.

Consulta el nostre organigrama clicant aquí

Junta directiva

Ramon Vives
President
Visualitzar CV

Josep Tresserras
Vocal de Protecció Jurídica
Visualitzar CV

Vicepresidència
Vacant
Visualitzar CV

Marta Sendra
Vocal d´educació
Visualitzar CV

Carlos Sopeña
Secretari
Visualitzar CV

Francesc Durà
Vocal d´atenció precoç
Visualitzar CV

Albert Vidal
Tresorer
Visualitzar CV

Sandra Fernández
Vocal d’Atenció Diürna
Visualitzar CV

Gerard Fernández
Vocal d´Acolliment residencial
Visualitzar CV

Equip de treball

Victor Galmés
Gerència
vgalmes@dincat.cat
Visualitzar CV

Daniel Ros
Serveis a les entitats | Suport jurídic
dros@dincat.cat
Visualitzar CV

Íngrid de la Rosa
Serveis a les entitats | Màrqueting associatiu
idelarosa@dincat.cat
Visualitzar CV

Olga Poyatos
Formació i desenvolupament
opoyatos@dincat.cat
Visualitzar CV

Roger Edo
Administració i atenció a l’associat
redo@dincat.cat
Visualitzar CV