Bones pràctiques

El sector de la discapacitat intel·lectual té una llarga història i moltes de les entitats a les que representem compten amb més de 50 anys de trajectòria. Durant aquest temps, han prestat serveis i han produït bens d’una forma sostenible, posant a la persona al centre de la seva activitat i sense perdre de vista el seu objectiu social. I, a més, ho han fet adaptant-se als nous temps i responent a les demandes del mercat des de l’excel·lència i la professionalitat.

Actualment ens trobem amb una realitat molt canviant on la supervivència de moltes d’aquestes entitats passa per reduir i minimitzar l’impacte de la situació econòmica i per superar moltes de les limitacions que han estat inherents al sector. Davant d’aquesta situació, les aliances i les cooperacions esdevenen una eina bàsica, fonamental i indispensable i alhora constitueixen un mecanisme per garantir un major impacte social i una major eficiència i eficàcia.

Són moltes les bones pràctiques que han impulsat les nostres entitats basant-se en la construcció de sinergies i aliances, apostant pel model col·laboratiu. Però les bones pràctiques no es limiten únicament a compartir casos exitosos a nivell de creació de xarxes. També s’estenen a la posada en marxa de mecanismes i eines de gestió empresarial que afavoreixen la transparència, la rendició de comptes o la participació de les persones treballadores.

Sou una entitat associada i voleu compartir una bona pràctica? Descarregueu-vos aquesta plantilla i envieu-la a aees@dincat.cat.