Formació

Formació permanent i continuada per als professionals de les entitats associades.

L’àrea de formació de l’Associació empresarial d’economia social Dincat, està concebuda per donar cobertura a la formació permanent i continuada dels professionals de les entitats associades.  El nostre valor afegit consisteix en proposar una oferta formativa especialitzada en les necessitats de les entitats que presten serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i a altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.

formacio@dincat.cat
Tel.: 93.411.85.84

Treballem amb els següents objectius:

Afavorir el desenvolupament i reciclatge professional dels treballadors de les entitats associades

Ajudar a adquirir i completar les competències professionals necessàries per a cada col·lectiu i àmbit d'actuació, definint d'altres que siguin necessàries per al millor desenvolupament de la seva activitat professional

Facilitar a les entitats associades el disseny dels seus propis plans de formació, el desenvolupament de les accions formatives, així com el seguiment i l´avaluació posterior

Dincat AEES ofereix, com a servei a les entitats associades, formació a través de diferents opcions:

Formació oberta: Cursos a disposició de tots els professionals de les entitats

Formació in company: Cursos a mida de les necessitats de l'entitat demandant. Més informació

Servei d´assessorament tècnic en matèria de gestió de bonificacions, en la confecció i gestió de plans de formació

Formació intercompany: Cursos a mida de les necessitats de l'entitat demandant. Més informació