Nova oferta formativa Maig 2018

Nova oferta formativa Maig 2018

Ja es pot consultar la programació de cursos pel maig del 2018. Com acostuma a ser habitual s’han programat propostes de l’àmbit assistencial i de l’àmbit de la gestió empresarial i els recursos humans.

ÀMBIT ASSISTENCIAL

Sistemes alternatius de comunicació: amb aquest curs els assistents podran conèixer els diferents suports per a la comunicació, determinar quins d’ells són els més idonis per a cada persona i dominar estratègies per fomentar habilitats de comunicació funcional en persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament. Més informació.

Comunicació no violenta: l’objectiu principal d’aquesta formació és que els i les participants puguin adquirir i integrar les habilitats i recursos propis de la comunicació no violenta i els puguin aplicar en el seu àmbit professional. Més informació.

Programa modular PCP i comunitat: l’objectiu principal d’aquesta formació de caire transversal és constribuir a l’avenç cap a serveis més personalitzats i flexibles, més accesibles, més centrats en la persona i en el seu entorn natural. Més informació.

Prevenció i abordatge dels trastorns de conducta en persones amb DID: gràcies a aquesta formació es podrà aprofundir en el concepte de trastorns de conducta; facilitar eines per a la seva detecció, avaluació i abordatge i adquirir tècniques per treballar l’autodeterminació i les habilitats socials de les persones amb DID. Més informació.

Neuroeducació aplicada a les escoles d’educació especial: es tracta d’una formació orientada a conèixer el concepte neuroeducació i com aquest té lloc al llarg del procés de desenvolupament de les persones. Més informació.

Acompanyament i empoderament de persones LGTBI amb DID: amb aquesta formació els assistents podran adquirir les actituds, els coneixements i les habilitats necessàries per poder portar a terme intervencions educatives que millorin la sexualitat i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat LGTBI. Més informació.

 

ÀMBIT DE GESTIÓ EMPRESARIAL I RRHH

Competències i tècniques de coaching per a caps d’equip: aquesta formació està dissenyada per tal que els professionals que gestionen persones o que estan a càrrec d’equips professionals puguin incorporar habilitats pròpies de l’àmbit del coaching i millorar la seva tasca professional. Més informació.

Un pas endavant en l’habilitat de transmetre i ser més persuasiu: es tracta d’una formació que aportarà als participants les habilitats comunicatives necessàries per a interactuar de forma assertiva amb els membres del seu equip i amb els diferents departaments de l’empresa. Més informació.

Gestió de la tresoreria a entitats del Tercer Sector: un dels objectius del curs és analitzar quins són els aspectes bàsics per gestionar els fons de la nostra entitat i poder fer un pressupost de tresoreria,, entenent les pràctiques que s’hi duen a terme i analitzant la incidència que té la nostra feina en la liquidesa de l’entitat. Més informació.