Nova oferta formativa Juny 2018

Nova oferta formativa Juny 2018

El mes de juny ve carregat de noves propostes formatives centrades en l’àmbit assistencial.

Demència i discapacitat intel·lectual: el curs s’adreça a professionals i/o cuidadors externs implicats en la cura i atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment i/o demència. Més informació.

Estimulació sensorial. Mòdul 2: aquesta formació s’emmarca dins del reconeixement i homologació de Capacitació Internacional en Estimulació Multisensorial i Snoezelen. Més informació.

Elaboració de plans individualitzats en el context de l’escola inclusiva: un dels objectius del curs és comprendre el paper del pla individualitzat com a part d’un procés de seguiment i acompanyament inclusiu. Amb el curs, els assistents podran reflexionar sobre les limitacions d’aquesta eina i sobre les aportacions que pot donar per al treball inclusiu als centres escolars i per als reptes de l’educació inclusiva a l’actualitat. Més informació.

Prevenció, detecció i pautes d’actuació en casos d’abús a persones amb DID: l’objectiu del curs és dotar als assistents de les eines necessàries per prevenir i detectar situacions d’abús en persones amb discapacitat intel·lectual. El curs dotarà als assistents d’eines i pautes d’actuació a dur a terme enfront d’una sospita o evidencia d’abús. Més informació.

Sexoafectivitat en persones amb DID: al llarg del curs es donaran a conèixer els conceptes i estratègies necessàries per a l’abordatge de la salut afectiva i sexual de les persones amb DID. Més informació.

Motivació i creixement personal: els assistents podran aprendre com motivar eficaçment i de manera efectiva i coneixeran quins mecanismes intervenen i influeixen en la motivació de les persones. Més informació.

Farmacologia i DID: els assistents a aquest curs coneixeran els principals fàrmacs utilitzats en psiquiatria, quines són les seves indicacions, com s’administren, quins són els efectes adversos… Més informació. 

Trastorns de l’espectre autista: aquesta formació s’adreça només a personal tècnic i/o supervisor. L’objectiu és facilitar els coneixements teòrics i pràctics sobre el TEA als professionals que treballen en aquest entorn. Més informació.

Projectes de vida i sistema d’oportunitats per a persones amb trastorn mental greu: la finalitat d’aquest curs és generar un espai de coneixement, anàlisi i reflexió sobre les estratègies d’intervenció basades en el desenvolupament de projectes de vida i la construcció d’oportunitats en els sistemes i el territori de les persones amb trastorn mental greu. Més informació

 

 

 

La contribució del Tercer Sector Social de Catalunya als ODS

La contribució del Tercer Sector Social de Catalunya als ODS

La Confederació, entitat de la qual som membres, vol visibilitzar el Tercer Sector Social com a part del teixit empresarial català que contribueix a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’assoliment dels ODS entronca directament amb els valors del Tercer Sector Social de Catalunya: organitzacions que des de la condició de sense afany de lucre i amb vocació de transformació social treballen per una societat més justa i solidària.

En aquest sentit, consideren necessari i oportú que les organitzacions del Tercer Sector Social puguin visualitzar les seves pràctiques de responsabilitat social participant a l’Observatori del Desenvolupament Sostenible, nascut amb l’objectiu de generar coneixement sobre el compromís de les empreses catalanes amb el desenvolupament dels ODS. Totes aquelles entitats interessades en participar-hi ho poden fer a través d’aquest enllaç.

El termini per omplir el qüestionari es tancarà el divendres 25 de maig de 2018.