OFERTA DE FEINA_Formador per impartir diferents Mòduls Formatius

CONDICIONS OFERTA

Formador per impartir diferents Mòduls Formatius del Certificat de Professionalitat  ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents,  ADGA13 DCP Administratiu amb Informàtica ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Municipi del Lloc de Treball: Santa Coloma de Gramenet

Nº de places: 1

Horari: 7 a  15h de dilluns a divendres

Tipus de contracte Obra i servei vinculat al projecte Singulars/ possibilitat de autònom 435 hores només formació

Durada del contracte (maig 2022- Octubre 2022

TASQUES A REALITZAR:   

-Preparació i dinamització de les sessions de formació, seguint el temari del Certificat de Professionalitat

– Disseny de les avaluacions sobre  l’aprenentatge dels participants i la seva valoració seguint la metodologia de avaluació de CP.

– Control documental de la formació.

– Introducció de la formació amb l’aplicatiu GIA

-Atenció directa de les persones participants en el programa, el perfil al que va destinat el projecte són persones joves  amb problemes de salut mental i/o discapacitat intel·lectual

– Coordinació amb l’equip d’atenció a les persones. fent seguiment dels seus indicadors.

 

PERFIL CANDIDAT/A

 

Experiència: 

– Experiència laboral mínima ACREDITABLE de 2 anys en l’ àmbit de competència del CP ADGG0508

– COMPETÈNCIA DOCENT demostrable a través d’ un dels punts següents:

* Certificat de professionalitat de Formador ocupacional, CAP/ Màster en Formació del Professorat de Secundària.

* Llicenciatura en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre en qualsevol de les seves especialitats.

* Experiència docent ACREDITABLE d’ almenys 600 hores en els darrers 10 anys.

Experiència amb col·lectiu amb discapacitat

Formació:

Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

Tècnic/a i tècnic/a superior de la família professional d’Administració i gestió.

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la informació i comunicació de la família professional d’Administració i gestió.

 

Competències personals:  Capacitat de comunicació i motivació, empatia, sensibilitat social. Iniciativa i treball en equip. Capacitat d’anàlisi, gestió del temps, de situacions complexes i adaptació als canvis. Flexibilitat. Polivalència. Tolerància a la frustració. Capacitat organitzativa i de resolució de conflictes. Treball per objectius. Mediació

 

Envieu les vostres candidatures a: oficinainsercio@fundaciotallers.org