OFERTA DE FEINA_Formador per impartir diferents Mòduls Formatius

CONDICIONS OFERTA

Formador per impartir diferents Mòduls Formatius del Certificat de Professionalitat  ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents,  ADGA13 DCP Administratiu amb Informàtica ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Municipi del Lloc de Treball: Santa Coloma de Gramenet

Nº de places: 1

Horari: 7 a  15h de dilluns a divendres

Tipus de contracte Obra i servei vinculat al projecte Singulars/ possibilitat de autònom 435 hores només formació

Durada del contracte (maig 2022- Octubre 2022

TASQUES A REALITZAR:   

-Preparació i dinamització de les sessions de formació, seguint el temari del Certificat de Professionalitat

– Disseny de les avaluacions sobre  l’aprenentatge dels participants i la seva valoració seguint la metodologia de avaluació de CP.

– Control documental de la formació.

– Introducció de la formació amb l’aplicatiu GIA

-Atenció directa de les persones participants en el programa, el perfil al que va destinat el projecte són persones joves  amb problemes de salut mental i/o discapacitat intel·lectual

– Coordinació amb l’equip d’atenció a les persones. fent seguiment dels seus indicadors.

 

PERFIL CANDIDAT/A

 

Experiència: 

– Experiència laboral mínima ACREDITABLE de 2 anys en l’ àmbit de competència del CP ADGG0508

– COMPETÈNCIA DOCENT demostrable a través d’ un dels punts següents:

* Certificat de professionalitat de Formador ocupacional, CAP/ Màster en Formació del Professorat de Secundària.

* Llicenciatura en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre en qualsevol de les seves especialitats.

* Experiència docent ACREDITABLE d’ almenys 600 hores en els darrers 10 anys.

Experiència amb col·lectiu amb discapacitat

Formació:

Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

Tècnic/a i tècnic/a superior de la família professional d’Administració i gestió.

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la informació i comunicació de la família professional d’Administració i gestió.

 

Competències personals:  Capacitat de comunicació i motivació, empatia, sensibilitat social. Iniciativa i treball en equip. Capacitat d’anàlisi, gestió del temps, de situacions complexes i adaptació als canvis. Flexibilitat. Polivalència. Tolerància a la frustració. Capacitat organitzativa i de resolució de conflictes. Treball per objectius. Mediació

 

Envieu les vostres candidatures a: oficinainsercio@fundaciotallers.org

OFERTA DE FEINA_ Infermera 12h setmanals

Fundació Boscana, entitat dedicada a la Discapacitat intel·lectual des de 1961, cerca un/a infermera/er  pel servei de Llar-Residència

Salari: Segons conveni  col·lectiu de Catalunya  de Residències, centres de dia i Llars per a  l’atenció a persones amb discapacitat.

Requisits: Persona Responsable amb experiència en el sector de la Discapacitat intel·lectual, resolutiva, acostumada a treballar amb equip.

Formació necessària:   Grau d´infermeria

Experiència necessària: Mínim 2 anys d’experiència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual o salut mental.

Funcions: el professional  realitzarà control de pla medicació farmacèutica dels residents, control de estoc material sanitari, gestions amb l´Ambulatori de referencia ,  realitzacions de cribratges  proves COVID, vacunació . Controls setmanal de cures als residents, constants vitals, sondatges  a les residents si fos necessari.  Control de consulta mèdica setmanal.

Necessitem cobrir  torn setmanal: 12 hores

Correu de contacte: hola@boscana.com

Telèfon : 93 203 14 81 /636 11 41

OFERTA FEINA | Supervisor al CET Fundació Intress

Perfil sol·licitat:
Supervisor i Suport, a treballadors/es de neteja en diferents clients

Requisits:
Experiència laboral en CET
Coneixement demostrable en el sector de neteja mínim 1 any
Capacitat de treball en equip i gestió d’equips de treball.
Coneixement i experiència en Treball amb persones amb discapacitat.

Es valorarà:
Titulació Integrador laboral, TO o similar
Experiència en elaboració de quadrants de tasques
Experiència en elaboració de Planning de personal i vacances
Carnet de conduir

S’ofereix:
jornada completa
disponibilitat immediata
Salari segons conveni 1.422,80 bruts 14 pagues (Brut anual) 19.919,2 €
Plus KM 120 € mes X14 pagues
Categoria G.1 NIVELL 8 OFICIAL 1ª
Contracte per excedència

Enviament CV: daniel.sanchez@intress.org

OFERTA DE FEINA | Responsable tècnic Centre Especial de Treball (Font del Ferro. Rubí)

LLOC DE TREBALL:

RESPONSABLE TÈCNIC Centre Especial de Treball

Descripció

Lloc de treball:  Rubí

Funcions:

 • Col·laborar amb la cap de producció en la planificació de la feina.
 • Organitzar i distribuir la feina entre les persones treballadores CET.
 • Participar en el procés de selecció del personal
 • Participar en la elaboració dels PIIL (Pla Individual d’inserció Laboral).
 • Avaluació de les capacitats i habilitats laborals i les necessitats de suport a nivell laboral dels treballadors.
 • Detecció de necessitats de suport laboral i personal.
 • Garantir el desenvolupament de la formació i millora de les competències de les persones treballadores CET.
 • Garantir i donar atenció i suport a la persona treballadora CET.
 • Analitzar els accidents dels treballadors i preparar informe per mútua.
 • Participar en el desenvolupament de l’activitat productiva.
 • Definir i dissenyar la intervenció que se’ns requereixi (manteniments, enjardinaments…).
 • Detectar i recollir les principals situacions de risc i problemàtiques en els espais de treball.
 • Garantir la supervisió del bon funcionament de la maquinària i donar solucions als problemes que es puguin detectar.
 • Garantir l’acompanyament i que es donen els suports necessaris.

Horari: De dilluns a dissabte en horari de matí, respectant una jornada laboral de 37,5h.

Jornada laboral: Jornada completa: de dilluns a dissabte.

Tipus de contracte: Indefinit a temps complet

Sou orientatiu: 29.925€ bruts anuals.

Experiència:   1 any

Formació reglada: La formació requerida és diplomatura o grau universitari valorant posicions d’especialització.

Carnets professionals:  Aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

Idiomes:  Castellà (Alt)

Informàtica:  Microsoft Word, Windows (Sistema operatiu

Permís de conduir:   B

Observacions:

Imprescindible presentar certificat de delictes sexuals negatiu.

Enviar CV a: gerencia@fontdelferro.org

OFERTA DE FEINA | Assistent Comercial a Fundació Portolà (substitució baixa) 

DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT

Nom:  Fundació privada Gaspar de Portolà.

Sector:   No lucratiu i social.

Missió:  Integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la creació de llocs de treball, la formació ocupacional i el suport social.

Núm. treballadors: + de 120 treballadors.

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA

Categoria laboral: comercial

Objectiu:  donar suport al desenvolupament del negoci de l’entitat en totes les seves àrees productives (jardineria, neteja, manipulats i confecció).

Responsabilitats/ tasques:

 • Comercialització de productes/serveis de clients nous i potencials (per mitjà de trucades telefòniques, mails i visites) en tot el procés:
  • Captació i detecció de
  • Càlcul de costos (amb negociació amb proveïdors) i preu
  • Redacció i enviament de
  • Seguiment, negociació i
  • Enquestes de satisfacció.
 • Realitzar tasques administratives associades a la comercialització: omplir registres de control ISO, CRM, gestió de nous contractes,
 • Suport a la realització de campanyes i fires
 • Realitzar altres accions concretes de suport al Dept.

ES REQUEREIX

Formació:

Titulació mínima necessària: estudis de grau mig.

Coneixements específics: venta comercial / gestió administrativa relacionada. Informàtica: domini de l’Office en entorn Windows / TIC en general / Preferible CRM. Idiomes: bilingüe català i castellà.

Experiència:  en accions comercials a lloc similar.

Altres: carnet de conduir.

Habilitats

Professionals:  responsabilitat, organització i mètode/ordre, resolució d’incidències, autonomia i iniciativa, atenció al detall, rapidesa i capacitat de treball, flexibilitat i capacitat de multitasques.

Habilitats interpersonals:   molt bona comunicació (facilitat de paraula i redacció), de fàcil accés, empatia, assertivitat, negociació i treball en equip.

 

S’OFEREIX

Salari brut: segons conveni.

Tipus contracte:  per substitució baixa.

Jornada:   complerta amb 1704 hores/any.

Altres beneficis: valor social afegit.

Interessats enviar CV amb carta de motivació a vanesa.jaren@gportola.com amb l’assumpte de Candidatura a comercial

OFERTA DE FEINA | DIRECTOR/A TÈCNIC/A – PSICÒLOG/A CENTRE RESIDENCIAL CASAL CAN RULL (FUNDACIO ATENDIS)

 • Lloc de treball: Director/a Tècnic/a – Psicòleg/a per a Servei d’Acolliment Residencial.

El Centre CASAL CAN RULL és una residència per a 41 persones adultes amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport extens i/o generalitzat, amb trastorns de conducta i/o problemes de salut afegits i/o envelliment, ubicat a Sabadell en funcionament des de l’any 1987
La Direcció Tècnica haurà de gestionar un equip de 45 professionals ( 40 Auxiliars Tècnics Educatiu i un equip tècnic format per Pedagoga, Infermeria, Fisioterapeuta i Manteniment)

 • Dependència: Gerència. Membre comitè direcció, reunions quinzenals i participació quinzenal a reunió de direccions tècniques
 • Funcions: El director/a tècnic/a és el/la màxim responsable del projecte tècnic de centre.
 • Expectatives:
  o Cohesió i empoderament equip de treball
  o Reforçar l’atenció integral a la persona des de l’òptica de PCP
  o Conciliar dinàmica de centre i expectatives persona i entorn.
 • Perfil Professional:
  o Estudis requerits: Grau Psicologia – Pedagogiao Experiència
  Experiència mínima de 5 anys gestionant equips en Servei Residencial
  Experiència demostrable com a Psicòleg/oga.
  Experiència en àmbit de discapacitat intel·lectualo Competències Transversals
  o Lideratge
  o Comunicació
  o Negociació
  o Presa de Decisions
  o Planificació i Organització
 • Jornada : 100% i disponibilitat telefònica limitada a urgències.
 • Contracte: Indefinit
 • Retribució: A negociarInteressats/des enviar CV a rrhh@atendis.cat

OFERTA DE FEINA | ENCARREGAT DE PRODUCCIÓ/ CAP DE TALLER A GRUPDEM SCCL

OFERTA DE FEINA | ENCARREGAT DE PRODUCCIÓ/ CAP DE TALLER A GRUPDEM SCCL

PER A CENTRE ESPECIAL DE TREBALL AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Depèn del Responsable de fabricació. Es responsabilitzarà del personal i instal·lacions de l’àrea de producció amb les següents funcions:

Planificació i supervisió de la fabricació

Gestió de l’equip de persones al seu càrrec

Assegurar la consecució d’objectius de productivitat i servei al client, així com qualitat, seguretat i salut laboral, i medi ambient.

 

Coneixements necessaris en:

Organització i planificació

Ofimàtica

Qualitat

Seguretat

Control d’estocs

Gestió d’equips

 

Requisits:

Experiència com a responsable de producció

Cicle formatiu de grau mig o superior relacionat amb entorns industrials

Disponibilitat horària

Vehicle propi

S’ofereix:

Jornada completa

Salari segons Conveni

Incorporació immediata (De moment per a una substitució de baixa d’IT)

Enviar CV a Daniel Angulo:  eltrencadis@grupdem.com