L’acció concertada com a modalitat de finançament

L’acció concertada com a modalitat de finançament

El passat 9 de maig, l’AEES Dincat va organitzar una sessió plenària amb la intenció de compartir el treball intern que durant mesos s’ha vingut realitzant sobre l’acció concertada com a modalitat de finançament dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

La sessió va començar amb una breu introducció a la temàtica a càrrec de la Pepita Perich (secretària de la Junta Directiva de l’AEES Dincat i vocal de concertació) que va recordar que la beneficència va ser l’origen de moltes de les entitats i va fer un repàs de les diferents formes de finançament dels darrers anys. A més, també va introduir algunes de les idees claus sobre les que es sustenta el posicionament de l’AEES Dincat respecte a l’acció concertada:

  • La prestació dels serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual ha de quedar reservada a les entitats d’iniciativa social sense afany de lucre amb la modalitat d’acció concertada.
  • Històricament l’atenció a la discapacitat intel·lectual ha vingut donada per la iniciativa social sense afany de lucre, fonamentada en els principis de solidaritat, atenció personalitzada i integral, respecte pels drets de la persona, foment de l’autonomia personal, qualitat i continuïtat del servei, eficiència i eficàcia.
  • Un 98,7% dels serveis destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual són prestats en col·laboració públic-privada per entitats d’iniciativa social sense afany de lucre. Només un 1,3% dels serveis són prestats des de la iniciativa mercantil
  • Les entitats d’iniciativa social que presten serveis d’atenció a les persones amb discapacitat han desenvolupat la metodologia d’atenció centrada en les persones, metodologia que ha esdevingut un model d’èxit àmpliament reconegut i replicat per altres sectors.

Seguidament es va donar pas al Francesc José Maria (soci-director de fjmadvocats) que va aportar una contextualització jurídica de l’acció concertada i va destacar que tant les directives europees com la legislació bàsica espanyola permeten un règim legal Ad Hoc per a la provisió de serveis a les persones.

La tercera part de la sessió va anar a càrrec de l’Assumpta Fortuny (membre de la Junta Directiva i vocal d’atenció a la infància) que va explicar detalladament quin és el posicionament de l’AEES Dincat respecte l’acció concertada. Tal i com va argumentar, des de l’AEES Dincat s’aposta per la construcció d’un marc legal estable de relació público-privada per a la prestació dels serveis de suport per les persones amb discapacitat intel·lectual amb les entitats d’iniciativa social i sense ànim de lucre. Aquest fet implica, a més, vetllar per garantir una doble exclusivitat d’aquestes entitats justificada tant per les característiques dels destinataris dels serveis com per la tipologia de les organitzacions. Aquest posicionament i aquesta demanda queden perfectament recollits en el document-relat elaborat per l’AEES Dincat on apareixen diferents aspectes de nivell político-social, tècnic i legal que avalen la defensa d’aquesta exclusivitat (veure document).

D’altra banda, es va fer referència a la implicació de l’AEES DINCAT en el marc de La Confederació, des d’on s’impulsa una proposta legislativa per la gestió de serveis públics d’atenció a les persones a través de l’acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre.

Finalment, es va fer una crida a totes les entitats a implicar-se en la difusió d’aquest relat i en la defensa del posicionament de l’AEES Dincat i de tot el tercer sector representat per La Confederació. Es va posar l’accent en la necessitat d’apostar per la divulgació i la incidència política al territori per fer possible el desplegament d’una regulació favorable als interessos del nostre sector.

Deixa un comentari