Nova oferta formativa Juny 2018

Nova oferta formativa Juny 2018

El mes de juny ve carregat de noves propostes formatives centrades en l’àmbit assistencial.

Demència i discapacitat intel·lectual: el curs s’adreça a professionals i/o cuidadors externs implicats en la cura i atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment i/o demència. Més informació.

Estimulació sensorial. Mòdul 2: aquesta formació s’emmarca dins del reconeixement i homologació de Capacitació Internacional en Estimulació Multisensorial i Snoezelen. Més informació.

Elaboració de plans individualitzats en el context de l’escola inclusiva: un dels objectius del curs és comprendre el paper del pla individualitzat com a part d’un procés de seguiment i acompanyament inclusiu. Amb el curs, els assistents podran reflexionar sobre les limitacions d’aquesta eina i sobre les aportacions que pot donar per al treball inclusiu als centres escolars i per als reptes de l’educació inclusiva a l’actualitat. Més informació.

Prevenció, detecció i pautes d’actuació en casos d’abús a persones amb DID: l’objectiu del curs és dotar als assistents de les eines necessàries per prevenir i detectar situacions d’abús en persones amb discapacitat intel·lectual. El curs dotarà als assistents d’eines i pautes d’actuació a dur a terme enfront d’una sospita o evidencia d’abús. Més informació.

Sexoafectivitat en persones amb DID: al llarg del curs es donaran a conèixer els conceptes i estratègies necessàries per a l’abordatge de la salut afectiva i sexual de les persones amb DID. Més informació.

Motivació i creixement personal: els assistents podran aprendre com motivar eficaçment i de manera efectiva i coneixeran quins mecanismes intervenen i influeixen en la motivació de les persones. Més informació.

Farmacologia i DID: els assistents a aquest curs coneixeran els principals fàrmacs utilitzats en psiquiatria, quines són les seves indicacions, com s’administren, quins són els efectes adversos… Més informació. 

Trastorns de l’espectre autista: aquesta formació s’adreça només a personal tècnic i/o supervisor. L’objectiu és facilitar els coneixements teòrics i pràctics sobre el TEA als professionals que treballen en aquest entorn. Més informació.

Projectes de vida i sistema d’oportunitats per a persones amb trastorn mental greu: la finalitat d’aquest curs és generar un espai de coneixement, anàlisi i reflexió sobre les estratègies d’intervenció basades en el desenvolupament de projectes de vida i la construcció d’oportunitats en els sistemes i el territori de les persones amb trastorn mental greu. Més informació

 

 

 

Deixa un comentari