Lleure

Persona de contacte: Vanessa Álvarez
valvarez@aeesdincat.cat

Entitats de lleure representades per l’AEES Dincat: 80

El lleure té una forta repercussió en la vida de les persones i en la millora de la seva qualitat de vida.

En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, un dels objectius més importants és garantir que totes les persones amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir del seu temps de lleure de la manera més satisfactòria i agradable possible, facilitant la seva autodeterminació i presa de decisions. També, que puguin satisfer necessitats que no cobririen en altres àmbits de la vida, com per exemple, les relacions personals i afectives amb altres companys i companyes de la mateixa edat.

El lleure es classifica segons l’àmbit (esportiu, cultura, turisme i recreatiu o lleure compartit) i segons la seva dimensió (creativa, lúdica, festiva, ecològica, solidària, preventiva, terapèutica, etc.).

Les nostres entitats associades gestionen programes i recursos especialment dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual i en com s’estructura la seva relació amb la comunitat (específics, mixtes, de mediació i d’inclusió).

Objectius de l’àrea:

  • Treballar per la millora de la sostenibilitat econòmica i financera de les entitats
  • Donar resposta a les consultes i incidències de les entitats sòcies sobre el funcionament dels serveis de lleure