Acolliment residencial

Persona de contacte: Vanessa Álvarez
valvarez@aeesdincat.cat

Entitats amb servei d’acolliment residencial representades per l’AEES Dincat: 106

Els recursos d’acolliment residencial ofereixen a la persona amb discapacitat intel·lectual, tant un lloc on viure, com tots els serveis bàsics derivats de les necessitats vitals de viure a casa (subministraments, menjar, etc.) i un suport professional. Implica una gestió total de l’àmbit d’habitatge de la persona, de la seva salut i del seu temps d’oci. Hi ha tres tipologies de servei en funció de les necessitats de suport de la persona amb discapacitat intel·lectual:

  • La llar-residència, per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport intermitent, limitat, extens i generalitzat. L’atenció es complementa amb l’ocupació diürna. Les característiques de l’habitatge són molts semblants a les d’una llar convencional (pis o casa a un entorn veïnal).
  • Servei de centre residencial temporal o permanent, per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens i/o generalitzat. Des d’aquest recurs es gestiona tota la vida de la persona. És a dir, se l’atén les 24 hores del dia, tot i que es fa des d’espais diferenciats d’ocupació diürna i d’habitatge.
  • Programa de Suport a l’autonomia a la pròpia llar, per a persones amb discapacitat intel·lectual que volen viure soles, en parella o amb altres persones, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma.

 

Objectius de l’àrea:

  • Passar del sistema de finançament per subvenció al règim de concertació de places d’habitatge, per al 100% de les entitats
  • Treballar per la millora de la sostenibilitat de les entitats
  • Donar resposta a les consultes i incidències de les entitats sòcies sobre el funcionament dels serveis d’acolliment residencial