Atenció Precoç

Persona de contacte: Vanessa Álvarez
valvarez@aeesdincat.cat

Entitats amb servei de CDIAP representades per l’AEES Dincat: 18

L’atenció precoç està adreçada a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i al seu entorn. Té com finalitat donar resposta a les necessitats, ja siguin transitòries o permanents, que manifestin els nens i nenes amb possibles trastorns en el seu desenvolupament. Aquests trastorns poden ser d’origen ambiental, biològic, psicològic o mental o bé pot existir risc de patir-los.

Objectius de l’àrea:

  • Vetllar per la correcta aplicació del procés d’acreditació dels CDIAP.
  • Donar resposta a les consultes i incidències de les entitats sòcies sobre el funcionament dels serveis d’atenció precoç

Material d’interès: