NOTA INFORMATIVA sobre la greu situació dels CETS

NOTA INFORMATIVA sobre la greu situació dels CETS

El passat dimecres el conseller va anunciar mesures d’urgència per fer front a  la situació dels Centres Especials de Treball (CETs). Dissortadament, aquestes mesures no resolen la greu situació del CETs catalans.

Continuen faltant 69.100.000 milions de finançament per part de l’estat espanyol per cobrir les obligacions que marca la normativa estatal per finançar els llocs de treball. Si partim del finançament que marca la normativa estatal per a les persones amb discapacitat que treballen en CETs, caldrien 119.100.000 €, i de l’estat només arriben 50.000.00 € per CETs.

Als 69.100.000 € que caldria incrementar, s’hauria d’afegir una partida addicional per finançar la inversió per generar nous llocs de treball, que és una línia de finançament que també marca la normativa estatal.

D’altra banda, continuen faltant 5.700.000 € de finançament per desenvolupar el model Català. A Catalunya s’ha desenvolupat al llarg de dècades un model d’inserció molt més inclusiu, que aposta per l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat amb especials dificultats que requereix un finançament addicional i complementari. El model Català ja contempla una partida addicional per personal de Suport (USAP2), que actualment ja té finançament i representa 16.700.000 €. A més, atenent la productivitat del col·lectiu i els significatius increments d’SMI, des de l’AEES Dincat es considera que aquest finançament addicional hauria de permetre arribar al 75% de l’SMI per persona amb especials dificultats, el que implicaria destinar 31.500.000 € addicionals. En total caldrien 48.200.000 i la partida ja compromesa per la Generalitat és de 42.500.000 milions.

Als 5.700.000 € també caldria afegir els recursos necessaris per donar resposta urgent a la problemàtica de l’envelliment prematur de les persones amb discapacitat amb especials dificultats que estan treballant en CETs. Actualment 3.900 persones estan en risc d’envelliment prematur (39% de la plantilla).

 

La conclusió és que la situació dels CETs a Catalunya continua sent molt critica i que encara falten 74.800.000 milions de finançament públic; més una partida no quantificable per inversions per la creació de llocs de treball; més els recursos necessaris per solucionar l’envelliment prematur.

A partir de les xifres anteriors, també queden clares les responsabilitats en relació a la manca de finançament per fer front al finançament que marca la llei pels treballadors amb discapacitat dels CETs. Cal que  l’estat espanyol incrementi la partida per a CETs en 69.100.000 € i el fet que no estigui arribant aquesta partida fa que els recursos que aporta la Generalitat hagin d’anar a cobrir les obligacions legals desateses per l’estat i que no es puguin destinar a desenvolupar el model català d’inserció.

Nota metodològica: Els càlculs estan fets considerant 17.000 persones amb discapacitat als CETS, dels que 10.000 són persones amb especials dificultats.

Deixa un comentari