Serveis de jardineria- Fundació Ampans

Contacte:
Entitat: Fundació Ampans
Nom i Cognoms: Ariadna Suades
Telèfon: 938 272 882
Email: asuades@ampans.cat

Producte:
Serveis de jardineria

Descripció:

Oferim solucions de qualitat per a tot tipus de feines de jardineria, ja sigui en empreses, particulars i organismes com ajuntaments o administracions públiques.

Amb professionals experimentats, qualificats i especialitzats en el camp de la jardineria i l'ecologia ambiental, oferim  assessorament tècnic per a la creació i manteniment de jardins sota criteris de qualitat, eficiència i sostenibilitat.

Serveis:

> Disseny i construcció de zones ajardinades
> Assessorament tècnic a institucions, entitats públiques i professionals de l’arquitectura
> Manteniment de zones verdes
> Manteniment de mobiliari urbà
> Poda
> Plantació
> Desbrossament
> Hidrosembra

Preu:
Segons pressupost

Més informació: www.ampans.cat