L’AEES Dincat i la Federació Dincat es reuneixen amb el President de la Generalitat

L’AEES Dincat i la Federació Dincat es reuneixen amb el President de la Generalitat

El passat 23 d’octubre l’AEES Dincat i la Federació Dincat van mantenir una reunió amb el President de la Generalitat, el Molt Honorable Senyor Joaquim Torra; el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el Senyor Chakir el Homrani; i el Director General d’Economia Social, el Senyor Josep Vidal.

Durant la trobada, es van exposar els temes que més preocupen al nostre sector. Per la part de l’AEES Dincat, en Manel Palou i la resta de representants de l’entitat vam exposar la greu situació financera del sector, tant dels Centres Especials de Treball, com dels Serveis Assistencials a persones amb discapacitat intel·lectual. En el cas dels centres especials de treball, es va apuntar que cal definir un nou model més flexible que doni resposta al problema de l’envelliment prematur de les persones i que incorpori la formació DUAL com a mecanisme per millorar l’ocupabilitat, entre altres

També es va exposar que a aquesta situació es suma l’increment del Salari Mínim Interprofessional, que tot i ser una bona notícia, genera uns canvis que d’un dia per l’altre posen en risc la previsió econòmica de les entitats i la seva capacitat per pagar salaris, especialment dels CETs on la majoria de les persones treballadores són persones amb especials dificultats i subjectes al SMI.

En relació als serveis assistencials, es va exposar que la situació financera també és molt delicada, amb mòduls de finançament dels serveis que porten prop d’una dècada congelats i que suposen una càrrega immensa per les entitats. Concretament es va traslladar que cal un increment dels mòduls, sent conscients que la recuperació serà gradual, però que cal començar-la urgentment i amb una planificació per aconseguir l’actualització efectiva en un horitzó temporal definit.

Des de l’AEES Dincat es va afegir que cal impulsar un marc legal d’acció concertada que permeti la supervivència del model català d’atenció a les persones amb discapacitats intel·lectuals. En els últims 50 anys, les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre han atès les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament seguint criteris d’excel·lència i de qualitat, oferint una atenció integral a la persona i amb un fort arrelament territorial. A hores d’ara aquest model està amenaçat i per poder salvar-ho cal treballar en el desenvolupament d’una llei on fos possible l’acció concertada com instrument específic de col·laboració entre la Generalitat i les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre.

Per la seva banda, el President de la Generalitat va mostrar la seva més ferma implicació amb la discapacitat intel·lectual: “tenim el tema de la discapacitat intel·lectual molt, molt, molt a sobre la taula”, va declarar.

Durant la reunió es van anar comentant alternatives per donar resposta a les necessitats que havia manifestat el sector i el President va manifestar que n’havien pres nota i que treballarien dins les seves possibilitat per donar-hi resposta.

4a Fira de consum responsable i d’economia social i solidària a Barcelona

4a Fira de consum responsable i d’economia social i solidària a Barcelona

Des del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum  de l’Ajuntament de Barcelona han començat a planificar la 4a Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària que tindrà lloc a la plaça Catalunya de Barcelona, del 21 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019.

La Fira té un doble objectiu:

– Ciutadania: donar a conèixer i facilitar el consum responsable, oferint productes de qualitat, de proximitat i/o elaborats amb condiciones respectuoses amb les persones i el territori.
– Entitats de l’Economia Social i Solidària: visibilitzar i enfortir a les entitats de l’Economia Social i Solidària de la ciutat compromeses amb el consum responsable i l’Economia social i Solidària i que realitzin accions de difusió i retorn social que ajudin a fomentar els valors de la Fira.

Desprès de l’èxit de les primeres edicions de les Fires celebrades, l’Ajuntament realitza una crida oberta a les entitats de la ciutat per a que puguin mostrar el seu interès en participar en la nova edició de la Fira. Busquen entitats de l’Economia Social i Solidària que puguin oferir productes, serveis i activitats que promouen i permeten practicar un consum responsable i/o de proximitat.

Més informació

L’AEES Dincat ja és soci de ple dret d’AEDIS

L’AEES Dincat ja és soci de ple dret d’AEDIS

El passat mes de juny, a l’Assemblea General d’AEDIS es va aprovar la incorporació de l’AEES DINCAT com a soci de ple dret. Amb la nostra entrada, la representativitat d’AEDIS a Catalunya es realitzarà, a partir d’ara, a través de l’AEES.

Així, en l’actualitat AEDIS agrupa a 221 entitats de diferent naturalesa en tot el territori nacional. Representa a 468 associacions i empreses que presten serveis a persones amb discapacitat en residències, centres de dia, centres ocupacionals, centres especials de treball, centres d’educació especial, centres d’atenció precoç, habitatges tutelats, etcètera, en els que treballen més de 36.000 persones, 11.581 dels quals són treballadors amb discapacitat a centres especials de treball.

 

 

 

El contracte reservat: una eina d’inclusió social

El contracte reservat: una eina d’inclusió social

L’AEES Dincat, en col·laboració amb la FEICAT (Federació d’empreses d’inserció de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis), celebrarà durant les properes setmanes quatre jornades orientades a posar en valor el contracte reservat, una figura específica de la contractació pública que facilita la inclusió social i l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat i/o en situació o risc d’exclusió.

La tècnica de la reserva de mercat origina el mandat que tant l’Administració General de l’Estat com la Generalitat de Catalunya i els ens locals fixin un percentatge mínim de reserva en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots d’aquests a centres especials de treball. Des de l’AEES Dincat volem contribuir a sensibilitzar a les administracions locals per a què utilitzin la contractació reservada per garantir la inclusió social, prioritzant especialment la contractació de persones amb especials dificultats.

El missatge que volem transmetre a través d’aquestes jornades és que el contracte reservat és una eina clau d’inclusió social que ens permet avançar cap a una contractació responsable amb alt impacte social, de qualitat i que premia la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual en la contractació pública. Volem posar en valor que una contractació inclusiva és una iniciativa eficaç per afegir valor humà, social i econòmic a la pròpia activitat contractada i una iniciativa, a més, que respon a un mandat legal clar i positiu.

Objectius de la jornada

  • Informar dels beneficis de la contractació pública reservada
  • Informar de com aplicar aquesta contractació pública reservada
  • Compartir bones pràctiques
  • Fomentar el networking entre les entitats i els ens locals
Destinataris
  • Representants polítics de les administracions públiques locals
  • Personal tècnic dels serveis jurídics i d’intervenció dels ens locals
  • Entitats socials

Tarragona, 4 d’octubre. Inscripcions

Lleida, 8 d’octubre. Inscripcions

Barcelona, 9 d’octubre. Inscripcions

Girona, 10 d’octubre. Inscripcions

II Congrés d’entitats de l’AEES Dincat | Aliances i persones. Estratègies clau de futur

II Congrés d’entitats de l’AEES Dincat | Aliances i persones. Estratègies clau de futur

“Aliances i persones. Estratègies clau de futur” és el títol del II Congrés de l’AEES Dincat que es celebrarà a Barcelona els dies 25 i 26 d’octubre. Enguany, de la mà d’experts amb una àmplia trajectòria professional, coneixerem el valor estratègic de les aliances, descobrirem quin impacte social i quines millores poden suposar per a les entitats i donarem les pautes per aconseguir integrar-les dins del pla estratègic de les organitzacions. Però tot això ho farem posant l’accent en la importància d’enfortir el capital emocional de les organitzacions perquè les persones que hi formen part són el pilar fonamental de qualsevol aliança i el que determinarà, en última instància, el seu èxit o el seu fracàs.

Actualment ens trobem amb una realitat molt canviant on la supervivència de moltes entitats del tercer sector passa per reduir i minimitzar l’impacte de la situació econòmica i per superar moltes de les limitacions que tradicionalment han estat inherents al nostre sector. Davant d’aquesta situació, les aliances i les cooperacions esdevenen una eina bàsica, fonamental i indispensable i alhora constitueixen un mecanisme per garantir un major impacte social i una major eficiència i eficàcia.

Però construir aliances implica molts esforços perquè suposa canviar la perspectiva de l’entitat, tant des de la vessant interna com externa. Exigeix canviar la forma de relacionar-se, modificar metodologies de treball, de gestió i de presa de decisions. I és que només quan una entitat aconsegueix integrar l’enfocament col·laboratiu dins de la seva pròpia estratègia s’aconsegueix que les aliances i les cooperacions tinguin impacte, siguin significatives i efectives.

Qualsevol tipus de col·laboració es basa en relacions de confiança, de transparència i de compromís entre les parts. En aquest sentit, quan parlem de col·laboracions i aliances, la implicació dels líders i el compromís organitzatiu són aspectes fonamentals. Una organització on les persones que hi formen part estan motivades, tenen un fort sentiment de pertinença envers el projecte de l’empresa i on es comparteixen objectius, és una organització preparada per poder treballar en la construcció d’aliances.

A qui s’adreça: gerències, equips directius, responsables de recursos humans, responsables de gestió i altres professionals interessats.

Dates de celebració: 25 i 26 d’octubre de 2018, a Barcelona.

Àrees del Congrés: conferències plenàries, sessions paral·leles, taules rodones i presentacions de bones pràctiques.

Web del Congrés en català

Web del Congreso en castellano

Nova oferta formativa octubre 2018

Nova oferta formativa octubre 2018

Després de les vacances d’estiu torna la formació de l’AEES Dincat. Durant el mes d’octubre s’han organitzat diferents cursos que tracten matèries de l’àmbit assistencial.

ÀMBIT ASSISTENCIAL

Trastorns de conducta en persones amb discapacitat intel·lectual: l’objectiu del curs és aprofundir en el concepte de trastorns de conducta i facilitar eines per a la seva detecció i abordatge. Més informació.

Curs per a professionals d’atenció directa del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar: amb aquesta formació els professionals dels serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar coneixeran les habilitats bàsiques necessàries per donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que viuen de manera independent per millorar la seva qualitat de vida. Més informació.

La gestió intel·ligent de persones i situacions difícils: els assistents a aquest curs rebran una sèrie de coneixements i continguts pràctics i transversals que els permetran millorar la gestió de persones i de situacions difícils. Més informació.

Gestió de grups d’ajuda mútua (GAM) i de suport social (GSS): aquesta formació s’adreça a personal tècnic de les entitats amb interès pel treball grupal i amb voluntat d’actualitzar coneixements, crear i/o gestionar un grup d’ajuda mútua o de suport social a la seva entitat. Més informació.

Programa modular. Diàlegs, entorns, possibilitats (PCP i accions orientades a la comunitat): aquest programa integra quatre mòduls que es poden cursar d’acord a les necessitats de cada entitat. L’objectiu és oferir una proposta formativa transversal que contribueixi a avançar cap a serveis més personalitzats i flexibles, més accessibles, més centrats en la persona i en el seu entorn natural. Més informació. 

Programa d’educació sexoafectiva: els temes tractats en aquesta formació es preparen amb la finalitat de donar eines als assistents que presten suport i formació de persones amb discapacitat intel·lectual. Més informació.

Robòtica i programació: l’objectiu de la formació és apropar als docents a la robòtica educativa, conèixer les eines de programació i robòtica disponibles, crear continguts i activitats per a treballar amb robots a l’aula, adaptar materials i activitats als diferents nivells d’alumnes… Més informació.

Suport conductual positiu: formació que es centra en els valors i les pràctiques del suport conductual positiu per a professionals d’atenció directa i personal tècnic i supervisor que donen suport a persones amb DID en diferents tipus de serveis: residencials, ocupacionals, escolars… Més informació.

Dispositius mòbils i tablets en el context educatiu: amb aquesta formació els assistents podran aprendre estratègies i aplicacions per desenvolupar la comunicació a les aules mitjançant dispositius mòbils i tablets. Més informació.

Estimulació sensorial. Sales multisensorials i espais snoezelen: l’objectiu principal del curs és oferir als professionals d’atenció directa a persones amb discapacitat, recursos materials nous per ajudar al seu tractament i estimulació. Més informació.

 

Participa al BSWV 2018

Participa al BSWV 2018

El 20 de desembre es celebrarà una nova edició del Business with Social Value, un esdeveniment que ajuda a la transformació social de les empreses promovent conductes socials i sostenibles, afavorint la sostenibilitat econòmica dels Centres Especials de Treball i de les Empreses d’Inserció no lucratives.

Enguany l’AEES Dincat i Icaria Iniciatives Socials han signat un conveni de col·laboració gràcies al qual totes les entitats associades a l’AEES podran participar de forma gratuïta a l’esdeveniment.

Pels que és el primer cop que participeu, us informem que es tracta d’una jornada de networking on disposareu d’una agenda que podreu organitzar de forma activa a través de la web, mitjançant una contrasenya per accedir-hi. Si esteu interessats en participar-hi haureu d’omplir el formulari per cadascuna de les activitats econòmiques que realitzeu i que vulgueu vendre. Penseu que haureu de portar una persona per cada formulari (activitat econòmica) perquè tindrà una taula i una agenda pròpia. La data límit per enviar aquest formulari és el 9 d’octubre.

Formulari de participació

Si teniu qualsevol dubte podeu escriure un correu a jcalero@businesswithsocialvalue.org o contactar amb mjpujol@businesswithsocialvalue.org o amb ksauquet@businesswithsocialvalue.org

Vols col·laborar en l’organització del II Congrés de l’AEES Dincat?

Vols col·laborar en l’organització del II Congrés de l’AEES Dincat?

Els dies 25 i 26 d’octubre celebrarem el II Congrés d’entitats de l’AEES Dincat que portarà per títol “Aliances i persones. Estratègies clau de futur”.

Per organitzar-lo volem comptar amb la participació de les entitats associades i per això obrim convocatòria per prestar dos tipus de serveis:

  1. Servei de càtering. Data límit per enviar propostes: 14 de setembre.  Més informació.
  2. Servei d’arts gràfiques, impremta i material de difusió. Data límit per enviar propostes: 7 de setembre. Més informació. 

 

Jornada sobre tecnologia i digitalització en els serveis de suport i atenció a les persones

Jornada sobre tecnologia i digitalització en els serveis de suport i atenció a les persones

La Fundació Ramón Noguera i Som-Fundació són dues de les entitats organitzadores de la Conferència Anual de l’EASPD, entitat europea que aglutina organitzacions socials vinculades al món de la discapacitat.

Enguany, la conferència es realitzarà a Barcelona els dies 4 i 5 d’octubre sota el títol “Tecnologia i digitalització en els serveis de suport i atenció a les persones. L’impacte en l’educació, el treball i la vida independent”. La conferència, que inclourà la participació de diferents actors, es centrarà en la tecnologia d’assistència, tecnologia per a desenvolupar serveis centrats en la persona i TIC aplicades al sector social, orientades a millorar la inclusió social de les persones amb discapacitat especialment en l’àmbit de l’educació, l’ocupació, la vida independent i l’atenció integrada.

Podeu consultar el programa de la conferència fent clic sobre aquest enllaç.

L’AEES Dincat defensa un model d’acció concertada a Catalunya

L’AEES Dincat defensa un model d’acció concertada a Catalunya

L’AEES Dincat defensa que cal donar continuïtat al model vigent durant els darrers 50 anys on les entitats d’iniciativa social sense afany de lucre, participades per usuaris i famílies, han atès a les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya amb vocació de servei públic.

Aquesta atenció ha estat fonamentada en els principis de solidaritat, atenció personalitzada i integral a les persones, respecte pels seus drets, foment de la seva autonomia personal i en la qualitat i continuïtat del servei. La metodologia d’atenció que s’aplica està centrada en les persones i ha esdevingut un model d’èxit àmpliament reconegut  i replicat per altres sectors.

En un primer moment, quan encara no existien serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual, el finançament provenia de la beneficència, més endavant es va avançar amb drets i es va passar a un finançament en règim de subvencions que estava reservat a entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre a l’empara de la llei de Serveis Socials. Després es va passar a contractes de gestió amb la modalitat de concursos negociats sense publicitat que, malgrat estar en el marc de la contractació pública, gaudeixen d’exclusivitat per les entitats socials sense ànim de lucre.

AEES Dincat posa de relleu que durant tots aquests anys s’ha teixit, conjuntament amb l’administració pública, un model de prestació de serveis socials d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual arrelat al territori i centrat en les persones. “El treball conjunt de les entitats i les administracions ha estat un model d’èxit  capaç de garantir el benestar de les persones”, afirma Manel Palou, president d’AEES Dincat.

Només un 1,32% dels serveis destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual estan prestats des de la iniciativa mercantil i la resta directament per l’administració i per entitats socials. És per això que, segons Palou, “cal un marc estable d’acció concertada, al marge de la contractació pública”, per a la prestació de serveis socials de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual reservat a entitats sense ànim de lucre.

Però aquesta realitat té afectacions més enllà de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. Estem davant d’una sèrie de canvis legislatius que requereixen una resposta conjunta de sector. Per això, des de la Confederació, entitat de la qual som membre, s’està treballant per impulsar una proposta legislativa que reguli la prestació dels serveis d’atenció a persones amb exclusivitat per entitats sense afany de lucre, com ja ha passat en altres comunitats autònomes.

Tenint en compte que la decisió que es prengui ara determinarà el futur i la qualitat d’atenció a les persones, és important que s’implementin les mesures adequades per atendre les demandes de l’AEES Dincat i de La Confederació evitant així l’entrada d’empreses de caràcter mercantil.