NP | Dincat exigeix que els nous pressupostos dignifiquin el sector de la discapacitat intel·lectual

NP | Dincat exigeix que els nous pressupostos dignifiquin el sector de la discapacitat intel·lectual

Dincat reclama uns comptes dignes per a les persones amb discapacitat intel·lectual, per revertir la situació injusta que viu el sector des del 2009.

Els nous comptes presentats la setmana passada al Parlament, i que aquests dies inicien el seu tràmit parlamentari no satisfan les demandes del sector de la discapacitat intel·lectual, que viu un situació injusta des de fa temps.

Amb el text articulat del projecte de llei a la mà, Dincat traslladarà als grups parlamentaris les esmenes que es consideren oportunes a les agrupacions de Treball, Afers Social i Famílies, i en l’agrupació d’Ensenyament, esmenes encaminades a revertir la situació d’infrafinançament del sector i que posa en risc la inversió, les condicions laborals dels treballadors i també, la qualitat de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Dincat valora positivament algunes de les partides que recullen els nous comptes, però malauradament queden lluny de satisfer les necessitats que reclamen famílies, entitats i persones amb discapacitat intel·lectual. En aquest sentit, Dincat recorda que és necessari que es constitueixi una taula de negociació per abordar l’augment dels mòduls de la cartera de serveis socials, ja que tot i valorar positivament l’increment publicat el desembre passat, considera que no satisfà les necessitats del sector.

D’altra banda, l’entitat manifesta que, tot i que s’ha produït un augment del 6,37% en les tarifes dels serveis socials (llars amb suport, residències temporals, centres de dia…) que configuren el programa de promoció de l’autonomia personal que té com a objectiu prevenir i contenir el deteriorament físic i psíquic afavorint l’autonomia personal i la integració social, aquest és insuficient i queda lluny del 9% que reclama el sector per fer front a la seva realitat.

Respecte a les partides destinades a la inserció laboral, el propi Conseller va garantir davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, una inversió de 33M€ per donar compliment a l’increment del salari mínim interprofessional. Ara bé, aquesta quantitat es no es destinarà a l’augment del SMI del 2020. No obstant, els pressupostos tampoc contemplen cap partida destinada a la revisió actual del model d’inserció socio-laboral ni fan cap menció especifica a les persones amb especials dificultats.

Pel que fa a ensenyament, Dincat lamenta que els compromisos adquirits pel departament pel que fa al desplegament del Decret d’Escola Inclusiva, només tinguin efecte en l’escola pública i manifesta que “construir un sistema d’educació inclusiva és un projecte de país i en aquest sentit no es pot limitar només a l’escola pública”

Finalment, Dincat insisteix en que “cal treballar amb el sector en la definició d’un pla de recuperació de la dècada perduda, i insisteix en la necessitat d’eliminar el copagament de tots els serveis tal i com apunten les recomanacions de les Nacions Unides.” L’entitat demana poder disposar d’uns comptes dignes que puguin garantir la viabilitat de les entitats del sector, millorar les condicions laborals de professionals i assegurar la qualitat i l’equitat de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de mantenir intactes tots els seus drets.

Descarregar nota de premsa

Deixa un comentari