Assemblea Extraordinària d’Urgència AEES Dincat

Assemblea Extraordinària d’Urgència AEES Dincat

El passat 13 de març la Sala de Plens del Districte de Les Corts va acollir la celebració de l’Assemblea Extraordinària d’Urgència convocada per l’AEES Dincat per tractar dos temes concrets:

1.       Acord entre COCARMI i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el finançament dels CETS.

Durant l’Assemblea es va exposar la importància i la transcendència que té aquest acord donat que deslegitima la incidència de l’AEES cap a la Generalitat, deixa fora de context a l’AEES Dincat per definir un nou model de CET (també el llibre blanc) i valida el relat de la Generalitat conforme sí que estan treballant amb el sector per solucionar la situació.

Es convida a la Rosa Cadenas, presidenta de la Federació Dincat, a explicar quin ha estat el seu posicionament al respecte i per quins motius es va acabar signant l’acord.

Seguidament, es deixa pas als assistents per expressar la seva opinió i valorar quin és el posicionament que ha de tenir l’AEES Dincat en relació a la Federació Dincat, atenent que s’han vulnerat les competències de l’AEES en matèria de CETS. Els participants, a banda de la situació derivada per la signatura de l’acord entre COCARMI i el Departament, manifesten també el seu descontent per la manera en què la Federació està tractant el tema de l’SMI, posant en contra a usuaris i famílies i qüestionant les accions de les entitats al respecte.

Les veus que intervenen apunten també la necessitat imperant de tenir un posicionament i una estratègia única perquè el fet de no actuar de forma unitària ens acaba deslegitimant, amb totes les conseqüències negatives que això comporta.

2.       Validar l’estratègia d’incidència política i les mobilitzacions en relació a la necessitat de millorar el finançament, tant de CETs com de mòduls assistencials.

S’exposa quina és la situació de finançament actual pels serveis, parant especial atenció en el cas dels CETS. Es comparteix amb els assistents que s’han produït millores i que s’han aconseguit resultats però que aquests són insuficients.

Es plantegen dos possibles escenaris de mobilització, un de caire més reivindicatiu amb un to més elevat com el que s’havia fet servir fins ara en les accions impulsades que implicaria que la mobilització es fes entre setmana; i un de caire més amable i més unitari i inclusiu on les famílies també hi poguessin participar i que suposaria que la mobilització es fes en cap de setmana.

Resultats de la votació

Total de vots emesos: 287

Voleu que hi hagi una única veu unitària del sector en matèria de CETS i que aquesta sigui la de l’AEES Dincat?

  • A favor: 216 (75,27%)
  • En contra: 53 (18,47%)
  • Abstenció: 18 (6,26%)

Quina creieu que és la millor alternativa per convocar una concentració unitària a Barcelona?

  • Mantenir el to reivindicatiu, d’un to més elevat: 198 (68,99%)
  • Revisar el to reivindicatiu i analitzar altres alternatives més amables i inclusives: 76 (26,48%)
  • Abstenció: 13 (4,53%)

 

Deixa un comentari