Nova oferta formativa març 2019

Nova oferta formativa març 2019

La proposta formativa del mes de març és molt extensa i variada.

ÀMBIT ASSISTENCIAL

Identificació de persones amb trastorn de l’espectre autista: formació adreçada a personal tècnic que té com a objectiu principal conèixer els TEA i les eines per al seu diagnòstic i cribatge en les diferents etapes evolutives. Més informació.

La prevenció de les emocions negatives com a risc psicosocial: l’objectiu és conèixer quines són les principals emocions negatives que intervenen en el baix rendiment professional i competència personal. Més informació.

Eines síntesi d’avaluació per a l’elaboració de plans de suport: l’objectiu principal del curs és desenvolupar competències bàsiques per a utilitzar eines de síntesi que ajudin en la planificació dels suports. Més informació.

Programa d’educació afectiu-sexual adreçat a DID – formació de mediadors: entre els temes que es tractaran al llarg d’aquesta formació destaquen: afectivitat/sexualitat; prevenció d’abús sexual, anticonceptius i prevenció d’embarassos no planificats…Més informació.

Bridge. Construint ponts entre diferents estils relacionals: aquesta formació posa l’accent en el model Bridge. Aquest model identifica l’estil relacional de cada persona, destacant les fortaleses i les àrees de desenvolupament de cadascú i oferint aplicacions practiques sobre com comunicar, com motivar, com liderar… amb cada un dels estils. Més informació.

ÀMBIT DE GESTIÓ EMPRESARIAL I RRHH

Comunicació efectiva. Direcció d’equips de treball i reunions: alguns dels objectius d’aquesta formació són conèixer el model CNV, aportar vitalitat a la institució, oferir regles per a la comunicació i per a la presa de decisions, conèixer i practicar nous enfocaments de treball en equip… Més informació.

Habilitats per a la gestió i el lideratge d’equips i persones: amb aquest curs els assistents podran augmentar l’impacte que tenen sobre les persones i l’equip, gestionar amb èxit els canvis i mesures que proposen, treure el millor dels seus col·laboradors, gestionar situacions de conflicte… Més informació.

 

Deixa un comentari