Nova oferta formativa febrer 2019

Nova oferta formativa febrer 2019

El 2019 arriba carregat de noves propostes formatives de l’àmbit assistencial.

ÀMBIT ASSISTENCIAL

Sexoafectivitat en persones amb DID: l’objectiu del curs és donar a conèixer els conceptes i estratègies necessàries per a l’abordatge de la salut afectiva i sexual de les persones amb DID. Més informació. 

Envelliment i DID: els participants del curs adquiriran coneixements, actituds i formes d’actuació per intervenir amb persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en processos d’envelliment. Més informació. 

Recursos econòmics públics. Prestacions del sistema de la seguretat social: l’objectiu del curs és facilitar el coneixement d’aquest tipus de prestacions per tal de situar-les dins del marc legal atenent a la seva tipologia i finalitat. Més informació.

Primers auxilis en centres per a persones amb DID: amb aquesta formació els participants adquiriran coneixements sobre primers auxilis (hemorràgies, traumatismes, cremades…). Més informació.