Participació en el projecte B-Mincome

Participació en el projecte B-Mincome

Barcelona Activa participa en el projecte B-Mincome, un programa pilot liderat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i cofinançat pel programa Urban Innovative Actions (UIA) de la Unió Europea, que inclou el treball sobre diverses polítiques actives, d’entre les quals el treball sobre el foment de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa. Es tracta d’un projecte innovador que preveu invertir directament en les persones i buscar al mateix temps, una millora del seu entorn local immediat, als seus barris i districtes.

Des de la Direcció d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa han desenvolupat una sèrie d’itineraris de formació/inserció per les persones participants al B-Mincome. Entre aquests itineraris s’inclou la possibilitat que les persones beneficiàries del projecte (col·lectius amb especials dificultats d’inserció) participin en estades en organitzacions de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa volen identificar entitats amb seu a la ciutat de Barcelona que estiguin interessades en acollir una persona del projecte durant 10-12 mesos. Es tracta d’una estada que ha d’anar acompanyada d’un pla de treball individualitzat per la persona i l’objectiu últim és que aquesta conegui com funciona una entitat d’economia social i solidària, incorporant-se en el seu dia a dia i participant de tasques pròpies de l’entitat. La participació com a entitat d’acollida permetrà accedir a espais d’intercanvi d’experiències amb d’altres iniciatives europees que també està impulsant aquest programa.

Les entitats interessades poden conèixer millor el projecte consultant la següent documentació:

Recomanem que les entitats interessades es posin en contacte amb la persona de referència del projecte (Irene Ríos) a través del mail irene.rios@barcelonactiva.cat per tal de concertar una trobada i clarificar tots els detalls del projecte.

Deixa un comentari