Constituïda l’associació Economia Social Catalunya (ESCAT)

Constituïda l’associació Economia Social Catalunya (ESCAT)

Després d’un any de treball intens, el 2 de maig de 2017 s’ha constituït a Barcelona l’associació Economia Social Catalunya (ESCAT), la qual agrupa a les principals organitzacions representatives de l’Economia Social a Catalunya.

Les entitats impulsores han estat la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació de Mutualitats de Catalunya.

Durant l’assemblea constituent, celebrada el dimarts 2 de maig de 2017 es van aprovar els estatuts socials que han de regir a l’organització, així com l’elecció de la Junta Directiva pels propers 4 anys, que queda de la manera següent:

  • La Confederació de Cooperatives de Catalunya assumeix la presidència, a través del seu representant legal Perfecto Alonso.
  • La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya assumeix la secretaria, representada pel seu president, Joan Segarra.
  • Les vocalies estan representades per la Taula del Tercer Sector Social, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través d’Oriol Illa, Jordi Busquet i Alfonso Bolado, respectivament.

L’associació empresarial d’economia social Dincat, com a sòcia de la Confederació Empresarial del Tercer Sector celebrem la constitució d’aquest mecanisme, que agrupa els principals actors de l’economia social i el Tercer Sector i que té com a objectius fundacionals sumar entorn d’un sol eix totes les organitzacions que posen a les persones i el progrés social en el centre de l’activitat, en lloc del capital; la projecció dels valors propis de l’economia social i generació de discurs col·lectiu cap a la societat catalana; la incidència política i social per la defensa d’un determinat model de societat i dels interessos de l’economia social i, per últim, la promoció de la cohesió, interrelació i diàleg entre les diferents formes, cultures i organitzacions de l’economia social a Catalunya.

Està previst fer una presentació pública de la nova organització a finals del mes de juny del 2017.